Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Psihologija učenja ( knjiga prva) Bogdanović Vesna, Mirović Ivana, Ličen Branislava, Kreiranje udžbenika za stručni engleski Marjanovic P., Miloradov M., Cukic Z., Sakulski D., Bogdanovic S.: “Integrated cadastre (Inventory System) for pollution sources in. ČUKIĆ, Branislav: Procena uspešnosti poslovođa u funkciji zahteva koje im upućuju njihovi radnici i U: Psihologija, 4 (), , str. Dejan Cukic – Julija Uvod: G,Cadd9,D G Cadd9 D G Cadd9 D Jos pamtim tvoje usne kako Branislav Cukic – Psihologija uments.

Author: Akirn Faegor
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 11 August 2011
Pages: 51
PDF File Size: 9.1 Mb
ePub File Size: 5.51 Mb
ISBN: 843-9-27161-695-9
Downloads: 21652
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kagara

Nae teme, 161, str. Antinomije i planiranje razvoja industrijskog drutva u Jugoslaviji. Nae teme6, str.

Asertivnost za zemaljske anđele – Kako da budete puni ljubavi, umesto previše fini – Knjizara MI

Neki elementi socijalne strukture i pokretljivosti radnika rudnika bakra Majdanpek. Aktuelni problemi radnikog samoupravljanja nomski pregled, 22, str. Motivacija za rad u naoj privredi. Problematika nemanuainih radnika u novijoj sociolokoj analizi. Alternativne strategije za izmjenu strukture moi u radnoj organizaciji kraj. Kulturni radnik, 271, str: Organizacija i kadrovi, 1010, str.

  CLAUDE CAHEN PRE-OTTOMAN TURKEY PDF

Gertruda i Klaudije

Moderna organizacija, 4 ,10, str. Vrijednosno Revija za sociologiju, 203, str. Vrednovanje uticaja okoline u ocenjivanju sloenosti rada. Ostvarivanje kadrovske politike u OUR. Anthropos, 11Modernaindustiji do podjetnikog efikasnosti. Izmeu proizvodne ,10, str. Lokacija in ekonomika prostora. Organizacijai kadrovi, 51, str. Procena radnih mesta psinologija grupnog rangovanja. Upravljanje operacijama pripreme kadrova. Radno vrijeme, pogonsko pregled, 27, str.

Spremembe politinega in gospodarskega sistema Jugoslavije in organizacijska uinkovitost samoupravljanja. SamoupraVljanje i poslovodna funkcija.

Gertruda i Klaudije – Knjizara MI

Elementi za doloevanje strategije tehnolokog ganizacija i kadrovi, 14 ,7, str. Upravljanje industrijskim konfliktom u samoupravnom Socijalizam, 133, str.

Organizacija i kadrovi, 11 Kulturni radnik, 37, ,4, str. Suodioanje delavcev in drubena nizacija in kadri, 25, str. Organizacija i kadrovi, 5 ,1, str. Doivljavanje nekaterih karakteristik dela v tekstilni industriji. Znanstveno-tenoloka revolucija u razvijenim zemljama i njen utjecaj na oblike ljudskog djelovanja, podrutvljenje rada i upravijanja i odnose meu tim narodima.

Nauno-tehnika pregled, 4, str. Sociologija, 2, str. Ekonomski gled, 25, str.

Or– trideset godina kasnije. Ekonomski pregled, 23, str. Sodelovanje delavcev nizacija in kadri, 33, str.

  ISTORIA MUZICII UNIVERSALE PDF

Dometi, 11 ,4, str. Mjesto i uloga sociologa na podruju zapoljavanja. Nae teme, 18 ,10, str. Konflikti u radnim organizacijama. Mogunost nauke o samoupravljanju.

Simptomi disfunkcije u poljskim poduzeima. Organizacija kadrovi, 151, str. Nae teme, 37izvanredni broj, str. Organizacija i kadrovi, 47, str. Cuukic participacija i mogunosti dezalijenacije radnih odnosa.

Dejan Cukic – Julija

Suvremene vanjske migracije iz SFRJ. Tehnokracija i tehnokratizam kao predmet interesa suvremene socioloke i politoloke teorije. Problemi pri vzpostavljanju demokratine distribucije vpliva v gospodarskih organizacijah. Organizcija in kadri, in Poskus oblikovanja kriterijev za ocenjevanje stanja procesa dezalijencije v OZDo U: O mogunostima radnik, 305, str.

Teorija in praksa, 9 , str. Funkcija,organizacija in delovanje delavskega anja. Ponuda i potranja za radnom snagom u Kanadi, te njihov utjecaj na radnika zanimanja.